Analiza i vizualizacija EPC podataka i razvoj inovativne energetske usluge

Misija ovog treninga je osnažiti građevinske stručnjake i profesionalce za pravilno izdvajanje i vizualizaciju EPC podataka i kako koristiti te podatake za stvaranje inovativnih energetskih usluga. Nakon dva dana obuke svaki će polaznik dobiti materijale za obuku vezane uz modeliranje informacija o građevini (BIM), dinamičku simulaciju potrošnje energije, izvlačenje podataka iz različitih izvora, povezivanje EPC-a sa stvarnim podacima o potrošnji te praćenje i utvrđivanje energetskih ušteda.

Poseban fokus planiranih vježbi bit će vezan uz transformaciju EPC podataka u Putovnicu zgrade (Renovation Passport) i iskorištavanje EPC podataka za pripremu projekata duboke energetske obnove i projekata temeljenih na inovativnim energetskim uslugama za poticanje programa duboke energetske obnove.

Namijenjen

Certifikatori, energetski revizori, arhitekti, inženjeri, energetski menadžeri, EPC stručnjaci, projektanti i za sve koji se bave obnovom zgrada

Datum

23|24 - 05 2024

Vrijeme

Od 8:30 Do 14:00 CET

Sjednica

11 Sjednice

Organizator

EIHP

Mjesto

Zagreb, Hrvatska

Lokacija

Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Jezik

HR/EN

Sjednica

Pregled TIMEPAC projekta

23/5/2024 9:00–9:10 (CET) | HR

Kratki uvod u TIMEPAC projekt i webinar.

Predavač: Ilja Drmač

Kalibracija dinamičkog modela potrošnje energije sa stvarnim podacima - studija slučaja poslovne zgrade

23/5/2024 9:10–10:30 (CET) | HR

Fokus ove vježbe je upoznati sudionike s metodama kalibracije modela dinamičke potrošnje energije korištenjem stvarnih podataka i analize modela. Odstupanja između modeliranih i stvarnih performansi zgrade su česta, naglašavajući potrebu za kalibracijom modela kako bi se osigurao točan prikaz fizikalnih svojstava zgrade, opreme, rasporeda, potrošnje energije i utjecaja korisnika. Predavanje će se primarno fokusirati na pripremne aktivnosti, izradu modela kalibracije zgrade, raspravu o najutjecajnijim parametrima i prilagodbe odgovarajućih parametara poput rasporeda kako bi se pogreška modela svela na minimum.

Predavač: Denis Dergestin

Materijali za seminar

Pauza za kavu

23/5/2024 10:30–10:45 (CET)

Identifikacija mjera energetske učinkovitosti i integracija sustava obnovljivih izvora energije

23/5/2024 10:45–12:00 (CET) | HR

Nakon sustavnog pregleda i analize korištenja i potrošnje energije zgrade i njezinih tehničkih sustava, prepoznavanje mogućnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti i integraciju obnovljivih izvora energije (OIE) postaje ključno. Fokus ove vježbe je upoznati sudionike s metodama za određivanje mjera energetske učinkovitosti, uključujući proizvodnju obnovljive energije na lokaciji zgrade. Prepoznavanje potencijala energetske učinkovitosti i izračun ostvarivih ušteda ključni su ciljevi ove vježbe.

Predavač: Ružica Jurjević

Materijali za seminar

Implementacija identificiranih mjera energetske učinkovitosti na kalibriranom dinamičkom modelu - poslovna zgrada studija slučaja

23/5/2024 12:00–13:15 (CET) | HR

Provedba mjera na kalibriranom dinamičkom modelu (prilagođenom stvarnim rasporedima korištenja) može poslužiti kao osnova za donošenje odluka o ulaganju u mjere energetske učinkovitosti pojedine zgrade. Prikazat će se kalibracija dinamičkog modela prema stvarnom načinu korištenja s prednostima takvog procesa. Praktične vježbe obuhvatit će provedbu mjera energetske učinkovitosti na primjeru odabranog kalibriranog dinamičkog modela realne zgrade. U ovom dijelu jasno će se definirati i međusobno kombinirati mjere energetske učinkovitosti koje će se analizirati na odabranoj zgradi. Rezultati analize bit će tehnički potencijali provedbe svake kombinacije mjera energetske učinkovitosti. Konačno, dobiveni rezultati interpretirat će se u tehničko-ekonomskom kontekstu i mogu poslužiti donositeljima odluka dubinske energetske obnove zgrada za odabir optimalne kombinacije koja, osim tehničkih zahtjeva, uvažava i isplativost provedbe. mjera energetske učinkovitosti.

Predavač: Denis Dergestin

Materijali za seminar

Druženje i lagani ručak

23/5/2024 13:15–14:00 (CET)

Izvlačenje informacija iz BIM modela - studija slučaja poslovne zgrade

24/5/2024 9:00–10:30 (CET) | EN

Ova je vježba praktična aktivnost osmišljena kako bi omogućila sudionicima da primijene svoje vještine izdvajanja informacija na realnom projektu koristeći BIM model poslovne zgrade. Sudionici će izvući relevantne informacije iz BIM modela poslovne zgrade. Informacije koje treba izdvojiti uključuju referencu korištenih građevinskih materijala, dimenzije prostorija, mehaničke i električne sustave te energetsku učinkovitost zgrade. Nakon što su informacije izvučene, sudionici bi ih trebali koristiti za analizu performansi i učinkovitosti zgrade i davanje preporuka o tome kako se energetska učinkovitost i funkcionalnost zgrade mogu poboljšati. Sudionici također trebaju predstaviti svoje nalaze i preporuke u detaljnom izvješću.

Predavač: Ane Ferreiro

Materijali za seminar

Pauza za kavu

24/5/2024 10:30–10:45 (CET)

Transformacija EPC podataka i drugih podataka u Putovnicu zgrade (Renovation Passport) za dubinsku obnovu zgrade - studija slučaja stambena zgrada

24/5/2024 10:45–12:00 (CET) | EN

Postupna obnova temelji se na planu obnove koji prikazuje provođenje mjera energetske učinkovitosti točnim redoslijedom. Ova vježba vodi publiku kroz korake izrade plana obnove za temeljitu obnovu, temeljenu na Certifikatu energetske učinkovitosti i drugim izvorima informacija kao što je Building Information ModeI. Fokus je na stambenim zgradama, s obzirom da najveći udio zgrada pripada stambenom sektoru.

Predavač: Susanne Geissler

Materijali za seminar

Izrada plana mjerenja i verifikacije - studija slučaja poslovne zgrade

24/5/2024 12:00–13:15 (CET) | HR

Povećanje energetske učinkovitosti započinje s mjerenjima koja su usmjerena na kvantificiranje prošlih radnji kako bi se odredio trenutni učinak. Tek kada se učinak kvantificira, može započeti smislena rasprava o mogućim poboljšanjima. Ova vježba pruža primjer kako izraditi pouzdan i realan plan mjerenja i verifikacije za uredsku zgradu koja je nedavno renovirana. U tom kontekstu, ključno je da predložena metrika bude jednostavna i razumljiva ključnim dionicima, energetskim menadžerima i upraviteljima objekata. Kroz to će sudionici vježbe izraditi plan mjerenja i verifikacije te u grupama raspravljati o mogućim poboljšanjima. 

Predavač: Boris Sučić

Materijali za seminar

Druženje i lagani ručak

24/5/2024 13:15–14:00 (CET)

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #